Staże dla pracowników dydaktycznych

W ramach projektu „Europa 2020 – podejmij wyzwanie”, pracownicy dydaktyczni WSIiZ mogą ubiegać się o wyjazd na zagraniczne staże, na które otrzymują stypendium pokrywające koszty przejazdy oraz koszty utrzymania na czas objęty realizacją staży.

Zasady kwalifikacji, realizacji i finansowania zagranicznych wyjazdów pracowników zostały określone w poniższych dokumentach.

Read more...

Płatne staże dla uczestników projektu

Płatne staże dla uczestników projektu.

Już niebawem …

Studenci i studentki kierunków:

  •  Logistyka – studia 1 stopnia( ścieżka anglojęzyczna)
  •  Logistyka w transporcie – specjalność na studiach II stopnia (ścieżka anglojęzyczna)
  •  Bezpieczeństwa systemów informatycznych – specjalność na studiach I stopnia (ścieżka polskojęzyczna)

będą mogli nabyć praktyczne umiejętności i wzbogacić swoje doświadczenie zawodowe poprzez płatne trzymiesięczne staże w firmach.

UWAGA! Limit miejsc na staże jest ograniczony!

Read more...

Zaproszenie na warsztaty biznesowe

Poznaj praktyczną stronę biznesu…

Wszystkich uczestników projektu zapraszamy do udziały w cyklu warsztatów biznesowych prowadzonych przez praktyków biznesu.

Read more...

Zaproszenie na składania ofert na poprowadzenie warsztatów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, realizują projekt "Europa 2020 - podejmij wyzwanie" zaprasza do składania ofert do:

- poprowadzenia 20-godzinnych warsztatów z przedmiotu Środki transportu i modele w transporcie lotniczym i morskim

Read more...

Zaproszenie do składania ofert na poprowadzenie warsztatów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, realizują projekt "Europa 2020 - podejmij wyzwanie" zaprasza do składania ofert do:

- poprowadzenia 20-godzinnych warsztatów z przedmiotu Środki transportu i modele w transporcie lądowym

Read more...

Want to be expert in logistics or Information security! Join us.

Admissions open for winter semester

Free certifications,  workshops and much more…

Don’t wait apply today…

Limited spaces

Read more...

Zaproszenie do składania ofert na poprowadzenie warsztatów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, realizują projekt "Europa 2020 - podejmij wyzwanie" zaprasza do składania ofert do:

- poprowadzenia 20-godzinnych warsztatów z przedmiotu Inicjatywy Unijne w dziedzinie Logisytki

Read more...