Staże dla pracowników dydaktycznych

W ramach projektu „Europa 2020 – podejmij wyzwanie”, pracownicy dydaktyczni WSIiZ mogą ubiegać się o wyjazd na zagraniczne staże, na które otrzymują stypendium pokrywające koszty przejazdy oraz koszty utrzymania na czas objęty realizacją staży.

Zasady kwalifikacji, realizacji i finansowania zagranicznych wyjazdów pracowników zostały określone w poniższych dokumentach.

 

Regulamin kwalifikacji do programu stypednialnego:

Regulamin kwalifikacji do programu stypendialnego dla pracowników.docx

Pracownik zainteresowany wyjazdem zobowiązany jest najpierw do przesłania drogą elektroniczną, a następnie dostarczenia do Koordynatora Programu Stypendialnego dokumentów aplikacyjnych:

- Zał 1. Formularz zgloszeniowy.docx;

Zał 2. Indywidualny program wyjazdu.docx;

Po zakończeniu stażu uczestnik jest zobowiazany do wypełnienia Sprawozdania z wyjazdu według poniższego formularza:

Sprawozdanie z wyjazdu.docx