Logistyka – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie - ścieżka anglojęzyczna

Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego. Sprawne systemy logistyczne stanowią niezbędny czynnik efektywnego gospodarowania, zarządzania, skrócenia czasu oczekiwania odbiorcy na dostawę, sprawności systemów produkcyjnych oraz niezakłóconego ruchu towarowego i pasażerskiego. Znajomość określonych metod i narzędzi organizacji przepływów oraz wsparcie tej wiedzy znajomością rozwiązań informatycznych to niezbędne cechy kompetencji kadr logistycznych.

Czytaj więcej...

Logistyka w transporcie – specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia - scieżka anglojęzyczna

Logistyka w transporcie jest wciąż rosnącym sektorem i odgrywa znaczącą rolę w gospodarce światowej. W obecnych czasach występuje wzrostowy trend w tym sektorze, dlatego też wymaga on coraz to bardziej wykwalifikowanej kadry. Studia magisterskie na kierunku logistyka w transporcie są stworzone po to, by wypełnić lukę na rynku pracy w sektorze logistyki przez wykwalifikowany personel posiadający podstawową wiedzę z zakresu logistyki w transporcie.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo systemów informatycznych – odrębna ścieżka kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia

W dzisiejszym świecie internet jest nieodłączną częścią życia, zarówno prywatnego, jak i biznesowego. Sieć internetowa oferuje coraz to nowsze możliwości komunikacji, dokonywania transakcji, korzystania np. z edukacji czy rozrywki. W internecie umieszczanych jest w związku z tym coraz więcej informacji, które wymagają ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa. Dlatego też na rynku pracy coraz większe jest zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu utrzymania bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Czytaj więcej...