Logistyka – studia stacjonarne I stopnia inżynierskie - ścieżka anglojęzyczna

Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego oraz ruchu turystycznego. Sprawne systemy logistyczne stanowią niezbędny czynnik efektywnego gospodarowania, zarządzania, skrócenia czasu oczekiwania odbiorcy na dostawę, sprawności systemów produkcyjnych oraz niezakłóconego ruchu towarowego i pasażerskiego. Znajomość określonych metod i narzędzi organizacji przepływów oraz wsparcie tej wiedzy znajomością rozwiązań informatycznych to niezbędne cechy kompetencji kadr logistycznych.

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na kadry logistyczne w podkarpackich przedsiębiorstwach produkcyjnych, spedycyjnych, transportowych, magazynowych oraz wśród przewoźników drogowych i lotniczych.

Dodatkowym atutem tego kierunku jest fakt, iż w całości prowadzony jest w języku angielskim, dzięki czemu studenci nabędą swobodę posługiwania się tym językiem oraz gotowi będą podjąć prace w międzynarodowych firmach logistycznych.

A co po studiach?

Dzięki studiom z zakresu logistyki będziesz mógł zaplanować swoją karierę zawodową w strukturach firm zajmujących się: transportem, spedycją, organizacją wewnętrznych i zewnętrznych przepływów materiałów, ludzi i informacji. Pozyskana wiedza i umiejętności będą także nieodzowne w przypadku prowadzenia własnej firmy zajmującej się organizacją przedsięwzięć logistycznych natury biznesowej lub prywatnej.

Zdaniem ekspertów możesz zostać:

 • menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych,
 • menedżerem lean odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych w firmach oraz przy projektowaniu i organizacji procesów produkcji,
 • pracownikiem jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem,
 • pracownikiem firm spedycyjnych, przy organizacji procesów spedycyjnych (controllingu, harmonogramowania, rozliczania, planowania przepływów),
 • kierownikiem magazynu,
 • pracownikiem służb utrzymania ruchu lotniczego,
 • pracownikiem jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna, informatyczna, a także umiejętności organizatorskie i logicznego myślenia.

Studiując ten kierunek studenci mają możliwość zdobycia certyfikatów takich jak:

 • certyfikat European Junior Logistician (EJL) 
 • Symulacja i optymalizacja terminalu kontenerowego 
 • Gra decyzyjna 
 • GS1 Global Office
 • Flexsim Simulation

Kurs ten posiada kontynuację na studiach II stopnia specjalizacja logistyka w transporcie.