Logistyka w transporcie – specjalność na studiach stacjonarnych II stopnia - scieżka anglojęzyczna

Logistyka w transporcie jest wciąż rosnącym sektorem i odgrywa znaczącą rolę w gospodarce światowej. W obecnych czasach występuje wzrostowy trend w tym sektorze, dlatego też wymaga on coraz to bardziej wykwalifikowanej kadry. Studia magisterskie na kierunku logistyka w transporcie są stworzone po to, by wypełnić lukę na rynku pracy w sektorze logistyki przez wykwalifikowany personel posiadający podstawową wiedzę z zakresu logistyki w transporcie.

Absolwenci tego kierunku będą posiadać wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, podstaw ekonomii, zarządzania, a także podstawowych umiejętności menadżerskich. Ponadto, będą oni potrafili rozwiązywać problemy logistyczne przy użyciu metod inżynierii i techniki, takich jak: projektowanie systemów i procesów logistycznych, wykorzystanie specjalistycznych funkcji logistycznych, wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce, wsparcie zarządzania logistycznego, zarządzanie kosztami, zarządzanie finansami, zarządzanie kapitałem jak również z zakresu zatrudniania pracowników oraz ich szkolenia.

W czasie studiów studenci zapoznają się z następującymi modułami:

 • Modele transportu, które składają się z analizy modeli biznesowych w transporcie i firmach specjalizujących się w transporcie wodnym, lądowym i powietrznym.
 • Zarządzanie infrastrukturą transportową, dzięki której studenci zdobędą wiedzę na temat infrastruktury, która jest wymagana do poprawnego funkcjonowania transportu drogowego, morskiego oraz powietrznego.
 • Ilościowe metody używane w transporcie pozwolą studentom poznać sposoby wykorzystania tych systemów do rozwiązywania problemów związanych z usługami transportowymi.
 • Ceny i zarządzanie zyskiem zapewnią studentom potrzebną wiedzę na temat strategii cenowej oraz zarządzania zyskami w branży transportowej.
 • Zarządzanie strategiczne w sieci logistycznej umożliwi studentom uzyskanie dodatkowej wiedzy na temat struktury organizacyjnej i innych aspektów sieci logistycznej.

Zajęcia na tym kierunku w całości prowadzone będą w języku angielskim. Pozwoli to studentom na planowanie swojej kariery w międzynarodowych firmach logistycznych. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu absolwenci tego kierunku będą bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców przede wszystkim na światowych rynkach pracy.

Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek

Przygotowany kurs zorientowany jest na przemysł. Wszystkie moduły posiadają praktyczny charakter, dzięki czemu oddają specyfikę branży logistycznej. Co więcej, oprócz podstawowych zajęć studenci będą uczestniczyć w rozmaitych warsztatach, do których należą między innymi: zarządzanie łańcuchem dostaw oraz planowanie zasobów przedsiębiorstw. Dzięki temu staną się oni znacznie bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Wymienione powyżej formy kształcenia są dostosowane do obecnych standardów rynku pracy w zakresie wiedzy i umiejętności. W czasie studiów studenci będą również przygotowywać się do uzyskania certyfikatu European Senior Logistician, który wydawany jest przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne (European Logistics Association - ELA).

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci tego kierunku będą mogli podjąć prace w następujących branżach:

 • Firmy produkujące i świadczące usługi w zakresie logistyki;
 • Firmy spedycyjne;
 • Firmy zapewniające wyposażenie platform intermodalnych;
 • Ośrodki szkoleniowe;
 • Firmy konsultingowe;
 • Linie lotnicze i lotniska;
 • Firmy integratorskie.