Czesne

CZESNE na studiach stacjonarnych obowiązujące w roku akademickim 2013/2014

Czesne jest płatne w 10 ratach w ciągu roku akademickiego (5 rat w ciągu semestru). W tabelach podano wysokość jednej raty czesnego. Termin płatności pierwszej raty czesnego na studiach I stopnia mija w dniu 15 września, a na studiach II stopnia – 10 października.

Kierunek/rok studiówIIIIII
Logistyka – studia I stopnia inżynierskie

595 zł

*675 zł

lub 730 zł

*675 zł

lub 730 zł

Logistyka w transporcie – specjalność na studiach II stopnia *675 lub 730 zł

*675 lub 730 zł

-
Bezpieczeństwo systemów informatycznych – specjalność na studia I stopnia 450 zł 450 zł 450 zł

Powyższe kwoty czesnego obejmują studentów z Unii Europejskiej oraz Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Kazachstanu.

Wyższa kwota czesnego od II roku studiów wynika z faktu, iż program studiów poszerzony będzie o dodatkowe warsztaty i szkolenia.

*Studentom, którzy uzyskają za pierwszy rok studiów średnią powyżej 4.0, przyznana zostanie zniżka w czesnym na następne semestry studiowania.

Kwoty czesnego dla studentów spoza Unii Europejskiej:
Studia licencjackie: 1500 Euro za semestr
Studia magisterskie: 1750 Euro za semestr

Kwoty czesnego dla studentów spoza Unii Europejskiej, którzy realizują jednocześnie dodatkowy kierunek studiów lub już są absolwentami Uczelni:
Studia licencjackie: 1050 Euro za semestr
Studia magisterskie: 1225 Euro za semestr

Rekrutacja online