Przykładowe pytania

Odpowiedz na pytania i przekonaj się, że "Stypendium od początku studiów" możesz zdobyć także Ty!

Terminem Aksamitna Rewolucja nazwano bezkrwawe pozbawienie władzy rządzących
a) w Gruzji
b) w Czechosłowacji
c) w NRD
d) w Rumunii

Państwo Środka:
a) Chiny
b) Mongolia
c) Republika Środkowoafrykańska
d) Czechy

Czarnym sportem nazywany jest:
a) boks
b) żużel
c) koszykówka
d) football

Ile wynosi stosunek pola trójkąta DEC do pola kwadratu ABCD dla figury przedstawionej na powyższym rysunku?

Kwadrat ABCD

a) 1/3
b) 1/2
c) 2/1
d) nie można tego obliczyć na podstawie danego warunku

Załóżmy, że cofamy się do 11 września 2001 r. Po wiadomościach o atakach terrorystycznych na Stany Zjednoczone nie spodziewałbyś się spadku notowań akcji:
a) linii lotniczych
b) firm komputerowych
c) towarzystw ubezpieczeniowych
d) biur turystycznych

Wybierz liczbę, która będzie logiczną kontynuacją poprzedzającego ją ciągu:
288,144,148,74,76,....
a) 134
b) 128
c) 38
d) 16

Wskaż, które słowo nie pasuje do pozostałych?
a) centymetr
b) kopa
c) tuzin
d) mendel

Co się stanie, kiedy ósma kulka uderzy w siódmą?

Kulki
a) tylko pierwsza kulka poruszy się w lewo
b) wszystkie kulki poruszą się w lewo
c) ósma cofnie się, pozostałe poruszą się w lewo
d) ósma cofnie się, pozostałe nie poruszą się

Dow Jones, Dax, FTSE, Nikkei i WIG to nazwy:
a) walut
b) indeksów giełdowych
c) towarzystw ubezpieczeniowych
d) firm consultingowych działających w skali globalnej

Zobacz prawidłowe odpowiedzi